nedjelja, 27. siječnja 2013.


Međunarodno natjecanje u ribolovu varalicom
Pontoon21 Spin Cup 2013.


Pontoon21 Spin Cup međunarodno natjecanje u lovu varalicom pokrenuto s ciljem promicanja varaličarskog ribolova sa “ulovi & pusti” pristupom.
Organizator natjecanja je FISHING CLUB ZAGORJE iz Zaboka.
Domaćin natjecanja je ŠRD Ogulin iz Ogulina.
Sponzor natjecanju je firma Pontoon21.
Zbog osobitosti ovog načina ribolova broj sudionika je ograničen na 50 natjecatelja.

PRAVO NA NATJECANJE I KOTIZACIJA
1.   Pravo na natjecanje imaju sve osobe, neovisno o svome državljanstvu. Organizator može odlučiti da se dozvoli i nastup mlađe osobe ako smatra da ista zadovoljava svojom ozbiljnošću i ribolovnom tehnikom.
2.   Kotizacija iznosi 150 kn po natjecatelju.
3.   Plaća se izričito pri prijavi na dan  natjecanja.
4.   Obuhvaća organizacijske troškove i jedan obrok dok troškove ostalih obroka i pića sudionici snose sami.
5.   Natjecatelji se natječu  na vlastiti rizik i odgovornost.

NAGRADE

1.   Prvo mjesto: medalja + Ribolovni pribor iz Pontoon21 asortimana 
2.   Drugo mjesto: medalja + Ribolovni pribor iz Pontoon21 asortimana 
3.   Treće mjesto: medalja + Ribolovni pribor iz Pontoon21 asortimana 

Materijalne nagrade nije moguće zamijeniti za gotovinu.

SATNICA
1.   Natjecanje traje ukupno 4 sata,a započinje sa izvlačenjem startnih brojeva koje će se održati u u 07:30 sati u prostorijama caffe bara ''Capone'', gdje je ujedno i službeno mjesto okupljanja. Natjecatelji su dužni potvrditi svoje prisustvo najkasnije 15 minuta prije početka izvlačenja startnih brojeva. Izvlačenje se vrši redoslijedom kojim su zaprimane prijave za natjecanje. Za ribiče koji zakasne smatrat će se da su odustali od natjecanja.Okupljanje natjecatelja od 7 sati.
2.   Samo natjecanje održat će se u dvije runde po 2 sata sa pauzom od 1 sat za zamjenu sektora te kuhano vino(na stazi).
Natjecatelji prema redoslijedu prijava izvlače sektor te dva broja – jedan za redoslijed izlaska u prvi izvučeni sektor te drugi za drugu polovicu natjecanja (drugi sektor). Primjer: natjecatelj izvuče A i brojeve 4 i 28. Znači, prvih 2 sata lovi u A sektoru sa redoslijedom izlaska 4, te drugih 2 sata lovi u B sektoru sa redoslijedom izlaska 28.
3.   Odmah po završetku natjecanja, natjecatelji su dužni svoju startnu listu predati najbližemu sucu .Nepredane liste prestaju biti važeće, ulovi poništeni, a natjecatelj diskvalificiran. 


SUCI
1.   Sudačka ekipa kontrolira poštivanje propozicija
2.   Suci boduju ulov po principu 1 riba-1 bod.
3.   Tijekom natjecanja suci su ovlašteni i za nadzor gledateljstva koje ne smije ometati natjecatelje.
4.   Suci su dužni na licu mjesta razmotriti moguće primjedbe natjecatelja vezane uz regularnost natjecanja, te ih evidentirati u zapisnik. Primjedbe se podnose najbližem sucu odmah po uočavanju razloga iz kojeg se podnose, odnosno u slučaju da to nije moguće, najkasnije 30 minuta po završetku natjecanja i to neposredno glavnome sucu. Naknadne, kao i nepravovremene primjedbe neće se razmatrati.
5.   Suci su ovlašteni u bilo kojem trenutku, pregledati i provjeriti regularnost opreme i varalica svakog od natjecatelja, a natjecatelj je dužan iste dati na uvid bez ustezanja.
6.   Kod nepoštivanja propozicija, svaki sudac prema vlastitom nahođenju može opomenuti, a u slučaju drastičnog kršenja pravila dužan je bez odgađanja obavijestiti glavnog suca koji je ovlašten i izreći mjeru diskvalifikacije natjecatelja.
FOTOGRAFIRANJE I SNIMANJE

Svi natjecatelji prihvaćanjem pravila Pontoon 21 Spin Cup-a suglasni su da ih za vrijeme trajanja natjecanja mogu snimati osobe od strane organizatora. Natjecatelji prihvaćanjem pravila ujedno ovlašćuju organizatora da u njihovo ime, a prema vlastitom nahođenju odluči o eventualnoj zabrani snimanja svakog ili bilo kojeg od njih.
Snimatelji ni u kojem trenutku ne smiju ometati natjecatelje u natjecanju, kao ni vršiti radnje koje bi mogle plašiti ili uznemirivati ribu. Snimatelji su dužni sva saznanja o opremi koju natjecatelji koriste, postignutim ulovima, tehnikama ribolova, kao i ostalom što bi moglo utjecati na bilo kojeg od natjecatelja, zadržati za sebe, sve do kraja natjecanja, odnosno izvršiti konzultaciju sa organizatorom koji je ovlašten odlučiti da se i koje se informacije mogu objaviti i prije kraja natjecanja.

PROPOZICIJE
Propozicije ovog natjecanja određuje isključivo organizator.

PRIBOR, MAMCI I OPREMA
1.   Lovi se isključivo umjetnim varalicama(meps, vobler,silikonci) Vobleri nesmiju imati više od dvije trokuke,dok meps i žlica ne više od jedne trokuke. Dužina mamca nije ograničena. Najveća dozvoljena dužina štapa je 305 cm.
2.   Prvih  15 minuta se lovi na izvučenom mjestu,a nakon toga po izboru na označenim boksevima na stazi, koji će biti označen zvučnim signalom danim od strane suca.
3.   Kontrakuke na udicama nisu dozvoljene. Kontrakuke ako postoje, moraju biti uklonjene odsijecanjem ili neutralizirane stiskanjem uz tijelo udice.Ne poštivanjem ovog pravila,automatski slijedi diskvalifikacija sa natjecanja.
4.   Natjecatelji su dužni imati kliješta za oslobađanje udice iz ribe.
5.   Obavezna je upotreba podmetača, a zabranjena je kuka i slična pomagala koja oštećuju  ribu.
6.   Službeno pokrivalo za glavu je kapa koju osigurava organizator. Nošenje drugih pokrivala za trajanja natjecanja nije dozvoljeno. Nošenje kape na glavi nije obavezno ali je obaveza natjecatelja imati je uz sebe.

POSTUPAK S ULOVOM
1.   Sve ulovljene ribe se puštaju i ako je moguće fotografiranja natrag u vodu. Nakon ulova natjecatelj mora maksimalno pažljivo osloboditi ribu te pozvati suca. Da bi ulov bio važeći za bodovanje i plasman, potrebno ga je ostvariti bez ičijeg uplitanja ili bilo kakvog oblika pomoći.
2.   Riba se u vodu pušta u prisustvu suca.
3.   Nakon upisa ulova i ovjere startne liste natjecatelj može nastaviti ribolov birajući mjesto po želji, a u skladu s propozicijama natjecanja.

STARTNA LISTA
1.   Svaki natjecatelj prije početka natjecanja dobiva startnu  listu koju nosi sa sobom, a koja sadrži izvučeni startni broj i rubrike za upis ulova. U slučaju gubitka startne liste, dotadašnji ulovi se poništavaju, a od najbližeg suca potrebno je zatražiti novu startnu listu za upis ulova.
2.   Nakon ulova sudac u startnu listu upisuje sljedeće: broj ulova, vrijeme ulova, što ovjerava svojim potpisom.Suglasnost sa upisanim  natjecatelj potvrđuje i svojim potpisom na startnoj listi. Startne liste su osnova za bodovanje koje vrši komisija koja se sastoji od glavnog suca, predstavnika organizatora.
3.    Navedena komisija izračunava bodove i određuje ukupan plasman natjecatelja.


STARTNI BROJEVI I KRETANJE NA STAZI
1.   Natjecanje započinje prvim zvučnim signalom suca, a na pozicijama prema izvučenim startnim brojevima. Natjecatelj je dužan biti na svome startnom mjestu pet minuta prije početka natjecanja.
2.   Nakon 15 minuta i drugog zvučnog signala suca natjecatelji mogu birati pozicije na stazi po želji.
3.   Kretanje po stazi dozvoljeno je isključivo pješice, odnosno uz pomoć pomagala kao što su invalidska kolica i slično ako ih natjecatelj koristi i inače u svakodnevnom životu. U tom slučaju dozvoljena je i pomoć jedne osobe, ali samo za kretanje po stazi. Kretanje trčećim korakom dozvoljeno je isključivo na udaljenosti od vode većoj od 5 metara. 
4.   Razmak između natjecatelja je omeđen sa boksevima. Prednost ima onaj tko je prvi ušao u boks. Iz jednog boksa nemogu se natjecati više od jednog natjecatelja.
5.   Ulaženje u vodu i ribolov boraveći u vodi nije dozvoljen.
6.   Nije dozvoljeno bacanje varalice u smjeru koji onemogućava ribolov susjednim natjecateljima, te bilo kakvo drugo namjerno ometanje ostalih natjecatelja kao i vršenje radnji koje mogu plašiti ili uznemiriti ribu (bučenje, lupanje, isl.) Apelira se na športsko ponašanje. Sudac će opomenuti natjecatelja, a u slučaju drastičnog kršenja pravila obavijestiti će glavnog suca koji je ovlašten i diskvalificirati natjecatelja.
7.   Moguće nesporazume rješava najbliži sudac.


BODOVANJE, ODREĐIVANJE PLASMANA I KAZNENE MJERE
1.   Boduju se sve vrste ulovljene ribe po principu 1 riba – 1 bod.
2.   Zbroj bodova na kraju takmičenja dat će pobjednika,a u slučaju istih broja bodova,bolje plasiran je natjecatelj sa izvučenim manjim startnim brojem!
3.   Opomena za nešportsko ponašanje ili blaže narušavanje pravila donosi automatsku diskvalifikaciju.


Svim sudionicima u ime FISHING CLUBA ZAGORJE i Webshopa www.anglerszone.com.hr želim što bolji plasman na natjecanju i ugodan boravak uz druženje na rijeci Dobri!